Kjøpsvilkår

Partene

Selger er Nordic Noir Group AS, (NRG) Org nr 923 436 162, firmadresse: Kongensgate 24, 0153 OSLO betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

GJENNOMFØRING AV HANDEL

Gjennomføring av handel her på Clermonte.no gjøres veldig enkelt. Du trykker "legg i handlevogn" på det produktet du ønsker å kjøpe. Da vil varen lagres i din handlevogn, slik at du enkelt kan fortsette å handle eller gå direkte til kasse for betaling. Der velger du enkelt frakt og betalingsmetode og deretter legger du inn din kontakt- og leveringsadresse.

Når du har gjennomført en handel hos oss, godkjenner du og samtykker våre vilkår. Ved handel av en vare godkjenner du og samtykker produktets informasjon og merknader.

 

PERSONVERN, SIKKERHET OG PERSONOPPLYSNINGER 

I forbindelse med bestillingen, godtar du at NRG lagrer og bruker din informasjon. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. NRG vil ikke avsløre din personlige informasjon til tredjepart. Under Privacy Act, har du behov, en gang i året, retten til å være en del av den informasjonen vi har lagret om deg. Vi forbeholder oss retten til å bruke e-post for å sende markedsføring og nyhetsbrev dersom du har gitt samtykke for det.

 

PRISER

Alle våre priser er inkl. mva. og eks. frakt. Våre priser kan variere og det tas derfor forbehold om prisendringer i forhold til markedet og andre faktorer. Det tas også forbehold om skrive-/trykkfeil på vår nettside.

 

KANSELLERING

Ved kansellering av en bestillingsvare vil det påløpe et transaksjonsgebyr på 10%. Ved kansellering av vare som er på lager vil det ikke forekomme noen gebyrer. 

 

BETALING

Betalingsmetodene vi har er: VISA, MasterCard, Vipps og Klarna. Dersom du som kunde betaler med kort vil kjøpesummen bli belastet samme døgn. Ved betaling via Vipps, vil beløpet kun bli reservert frem til bestillingen er behandlet og sendt fra vårt lager. Ved betaling via Klarna, har du 14 dager på å betale fakturaen fra datoen vi behandler din bestilling (ikke fra du legger inn bestillingen på kouture.no).

 

LEVERING OG HENTING

Leveringsmetode av produktet velger kunden selv i kassa. Leveringstiden på varer som er på hovedlager er normalt 1-3 dager (avhengig av hvor i landet produktet skal sendes). I tilfelle produkter har stor etterspørsel kan lengre leveringstid forekomme. Dersom vi er tomme for varen på hovedlageret kan leveringstiden være opptil 2 måneder dager (da vil vi oppgi informasjon om dette i den enkelte artikkelen som dette gjelder for). Ved forhåndsbestilling vil vi oppgi tidligst- og senest leveringsdato ved den enkelte vareartikkel. Dersom noe annet gjelder, vil vi skrive dette i den enkelte artikkelen som dette gjelder for.

NRG står som ansvarlig for varen inntil den er levert til kunden.

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Kunden står selv ansvarlig for å hente varen og dersom varen ikke blir hentet innen 14 dager vil det påløpe sending + returgebyr på 99,- per vei + et gebyr på kr 100,-. 

Det er også kundens ansvar å etterlyse varen dersom den ikke er mottatt innen forventet leveringstid. Kunden står ansvarlig for å oppgi korrekt leveringsadresse – og står ansvarlig for å betale frakt (begge veier) dersom varen kommer i retur til oss grunnet feil eller ufullstendig adresse.

Dersom kunden ikke opprettholder returfristen på 14 dager, og allikevel sender varer i retur utover dette vil måtte selv stå ansvarlig for full returfrakt med sporing tilbake fra butikk til kunden. Vi behandler ikke returer som er over returfristen. 

 

ANGRERETT

Angreretten gjelder for nettbutikken Clermonte.no. Etter norsk lov (angrerettloven) har kunder rett til å angre på et kjøp. Dersom du som kunde angrer på ditt kjøp hos oss må det meldes fra om dette innen 14 dager etter at varen er mottatt.

For at angreretten skal kunne være gjeldende må varen returneres i den stand kunden mottok og innen rimelig tid. Kunden står ansvarlig for risikoen ved returtransport og må dekke eventuelle kostnader i forbindelse med returforsendelse. Vi anbefaler alle våre kunder å sende med sporing.

Retur av produkt gjøres ved å sende varen i original emballasje til:

 

Nordic Noir Group as

Clermonte

Kongensgate 24

0153 OSLO

+47 90751547

 

SKADEDE VARER OG REKLAMASJONSRETT 

Som du mottar din ordre, er det viktig å sjekke varene for skader eller defekter. Skulle varen være skadet eller ødelagt, kan du kontakte oss på tor@kaarelund.no for videre instruksjoner. 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

RETUR/BYTTE AV VARE

Ved retur av en vare, står kunden ansvarlig for risikoen ved returtransport og må dekke eventuelle kostnader i forbindelse med returforsendelse. Ved bytte av en vare står kunden ansvarlig for eventuelle kostnader i forbindelse med tur/returforsendelse.

 

REFUNDERING

Ved refusjon av beløp etter kansellering av en bestilling eller ved å benytte angreretten vil refundering av beløp først foretas når:

  • beløpet er registrert på vår konto eller
  • produktet er mottatt i retur og i den stand vi sendte vare

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon +47 23400600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

ENDRING AV VILKÅR

Vi har forbeholdt retten til å endre vilkårene på denne nettsiden.